โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
บริการทำวีซ่า
บริการทำวีซ่า
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
กรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปส่วนตัว

เฟอร์เฟค ฮอริเดย์ by บุญทรัพย์ทัวร์ Tel: 02-0003835-6, 02-02-9987341-2 Mobile: 091-881-8991


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน เทคนิคการเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยวตรวจสอบภูมิอากาศ

รายการทัวร์ที่คุณเลือก
รายการ ราคา จำนวน รวม
ยังไม่มีรายการทัวร์ที่คุณเลือก
จำนวนเงิน   0
 • ส่งคำสั่งจองทัวร์
 • แก้ไขรายการ
 • ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  แผนที่บริษัท

  การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง


  การเตรียมพร้อมที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว ..  Before Check in


  การเตรียมสัมภาระ ก่อนขึ้นเครื่องบิน .
  http://www2.airportthai.co.th/airportnew/sun/pdf/check.pdf  ทัวร์มาเลเซีย-ข้อมูลก่อนเดินทาง


  ข้อมูลทั่วไป
  ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น
  ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู หรือ
  มาเลเซียตะวันตก มีพรมแดนทางทิศเหนือติด
  ประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์
  ประกอบไปด้วยรัฐทั้งหมด 11 รัฐ ได้แก่

  ภาคเหนือ : รัฐเปอร์ลิส รัฐเคดาห์ รัฐปีนัง รัฐเปรัค
  ภาคกลาง: รัฐเซอลังงอร์ รัฐเนเกรี เซมบิลัน
  ภาคตะวันออก: รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู รัฐปาหัง
  ภาคใต้: รัฐมะละกา รัฐยะโฮร์ บาห์รู

  ส่วนที่สองคือ ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว หรือ มาเลเซียตะวันออก
  ประกอบด้วยรัฐ 2 รัฐคือรัฐซาบาห์ และ รัฐซาราวัค
  มีพรมแดนทางทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
  นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือกรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

     
  พื้นที่
  128,430 ตารางไมล์ (329,758 ตารางกิโลเมตร)
  เมืองหลวง
  กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
  เมืองราชการ
  เมืองปุตราจายา (Putrajaya)
  วันชาติ
  วันชาติของมาเลเซียตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
     
  การขอวีซ่า
  ดยปกติแล้ว คนไทยที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย สามารถอยู่ในมาเลเซีย
  ได้นาน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่าและหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งาน
  ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน แต่หากประสงค์ที่จะอยู่นานกว่านั้น ท่านจะต้องมีวีซ่า
  ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับวีซ่า ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย
  ประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
  ( link to website of embassy)
     
  ภาษาที่ใช้
  มาเลเซียมีภาษาบาฮาซามลายูเป็นภาษาประจำชาติแต่ชาวมาเลย์สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการพูดกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีชาวพื้นเมืองบางกลุ่มยังคง ใช้ภาษาท้องถิ่นของตนเอง
     
  สภาพอากาศ
  มาเลเซียตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น (Tropical Climate) จึงมีสภาพอากาศ ที่ร้อนอบอุ่นและชื้นตลอดทั้งปีคล้ายกับประเทศไทยอุณหภูมิอยู่ในช่วง ระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียส ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว
     
  ระบบไฟฟ้า
  ประเทศมาเลเซียมีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 220- 240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ซ และใช้ปลั๊กไฟแบบสามขาแบน ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะนำอุปกรณ์ ไฟฟ้าไปใช้ที่มาเลเซีย ควรพก Adapter ไปด้วย หรือ อาจขอยืมจากทาง ที่พักในมาเลเซียได้
     
  สกุลเงิน
  ประเทศมาเลเซียใช้หน่วยเงินสกุล มาเลเซียริงกิต หรือ RM ในภาษาอังกฤษ
  นักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวยังมาเลเซีย
  ได้ตามธนาคารพานิชย์หรือสถานที่แลกเปลี่ยรเงินตราต่างประเทศทั่วไป
     
  ศาสนา
  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ก็มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ ลัทธิเต๋า ฮินดูหรือซิกข์ อยู่ทั่วไป

  ธรรมเนียมที่ควรปฎิบัตร
  • การทักทายตามประเพณีทางศาสนาหรือการ “ สลาม” คือการยื่นมือทั้งสองมาสัมผัสกัน แต่มาบีบแรงหลังสัมผัสมือจะดึงมือกลับแล้วมาไว้ที่หน้าอกเป็นวิธีการแสดงออกซึ่ง การคารวะหรือทักทาย ที่มาจากใจ ผู้มาเยือนควรทักทายด้วยคำว่า “ สลาม”

  • การใช้นิ้วชี้ไปยังสถานที่ สิ่งของ หรือคน ถือเป็นการไม่สุภาพ ในมาเลเซียจะใช้นิ้วโป้งด้านขวาชี้แทนและกำนิ้วที่เหลือไว้กับฝ่ามือ

  • นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางที่เข้าไปยังสถานที่สำคัญทางศาสนา ต้องถอดรองเท้าเสมอ มัสยิดหรือวัดบางแห่งจะมีเสื้อคลุมและผ้าสำหรับคลุมศีรษะไว้ให้สำหรับสุภาพสตรี

  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องต้องห้ามเนื่องจากหลักศาสนาอิสลามซึ่งเป็นที่นับถือ ของประชากรส่วนใหญ่ในมาเลเซีย

  • ผู้ที่มียาเสพติดหรืออาวุธไว้ในครอบครอง มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว ไม่มีการลดหย่อน

  • การแต่งกาย นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เหมาะสม หากจะเข้าชมมัสยิดหรือวัด สำหรับสตรีควรแต่งกายสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า ห้ามใส่เสื้อทีเชิ้ต เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และรองเท้าโปร่ง ผู้เยือนชาย ควรใส่เสื้อมีปก และกางเกงขายาว ผู้เยือนหญิง ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่เปิดมากเกินไป
     ทัวร์สิงคโปร์-ข้อมูลก่อนเดินทาง


  ทัวร์สิงคโปร์-ข้อมูลก่อนเดินทาง


  ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์/ข้อมูลก่อนเดินทาง


  ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์/ข้อมูลก่อนเดินทาง


  ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาพิเศษ

  ทัวร์อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก ไนแอกการ่า 10วัน6คืน

  a>>AaA?Ne1?Oe1eOE1a??O??O-?AN3/4Ai?NCAi
  ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  สินค้ามือ 2
  แนะนำสถานีรถโดยสาร
  ข้อมูลสถานฑูตประเทศต่างๆ
  ข้อมูลแต่ละประเทศ
  hotel & resort
  Restuarant & Fast food
  ชำระเงินออนไลน์
   
  ดาวน์โหลด Acrobat Reader
  ยินดีรับบัตรVISA-MASTER CARD
   

  Copyright ©2015 All Rights Reserved จัดการเว็บไซต์

  Home | About us | Contact us| Payment | Tip 4u trips