ระบบชำระเงิน online ผ่าน PAYSBUY

ชำระค่าบริการ 
จำนวนเงินที่ต้องการชำระ  บาท
  (ใส่เฉพาะตัวเลขจำนวนเงิน เช่น 1000)